За светлината в стъклото на Ангелина Павлова

За светлината в стъклото

В стъклените обекти на Ангелина Павлова светлината е основен формообразуващ фактор

Темата за българското художествено стъкло и за неговото място в световната арт сцена е основна движеща сила в творчеството на Ангелина Павлова. На нея сякаш тя посвещава всичко, което прави. Получила своите знания и умения от най-големите майстори на стъклото – в Прага, при световноизвестният чешки професор Станислав Либенски и във Вроцлав, Полша, тя се връща в България, за да се посвети на това, което обича да прави. Донася със себе си основните принципи на работа с този материал, овладяването на формата и технологията и безграничните и смели творчески решения, както и експериментирането с този така сложен за работа материал. Ангелина е единственият творец у нас, владеещ до такава степен майсторството на стъклото, че да може да експериментира, да се впуска в нови търсения, дори да създава текстури от един материал, който по своята същност не го предполага. И така да превръща стъклото в живопис, създавайки изцяло нов жанр…

Творбите на Ангелина Павлова разкриват голяма част от нейния порив към търсене на свободата чрез стъклото, който е белязал творчеството й през последните години. А тази свобода идва именно от експеримента, който неизменно включва светлината като основен похват, когато говорим за стъклени обекти. При нея тя е основен съучастник в аранжирането на произведенията в пространството, в което се намират, било то галерия или нечий дом. Светлината, преминавайки през определени части от творбите, подчертава допълнително цветовете на стъклото, пречупвайки ги и отразявайки ги върху различните повърхности. Така се формира една нова реалност – метафора или дори ново пространство в пространството, проекция на вече съществуващото. Откриваме го в серията стъклени пластики Цветя на любовта, както и Love, Fuison и други… Създаването на този нов свят, в който можем най-накрая да бъдем себе си, също е свобода. Свободата, осъзната и осъществена през самотата.

С творческия си път Ангелина Павлова  доказва силата на българското художествено стъкло, неговите естетически стойности, неограничени възможности за експериментиране и изключителен творчески потенциал. Всичко това е резултат от много години търсения, учене от най-големите световни образци от различни школи – не само чешка и полска, но и скандинавска, американска и други.

За нея поривът към творчество винаги ще стои преди стремежа към овладяване на техниката и опитомяването на материала. Естетиката, красивото, допълването на форми и обеми в едно произведение и не на последно място неговото правилно експониране така, че то да предаде най-точно заложените в него послания, остават на предна линия. И това за авторката е смисълът на понятието “свобода в изкуството”.

В Madein.bg Ангелина Павлова се представя със стъклени обекти и дигитални принтове.

Румена Калчева