Иван Костов

Основното ми професионално направление е създаване на произведения на изкуството в архитектурна среда. Чрез възможностите, които материалите ми дават, се опитвам да създам неподвижни кадри, носещи в структурата си дух на музикални цялости.Много се забавлявам да водя формата в съответствие с нейните правила и според моите желания и се надявам това усещане да се пренесе и у зрителя. Визуално пътешествие през цялостното чрез детайлите, изпращането на различията и оргазмената радост, необуздана нито от написаното, нито от изговореното слово.Когато изкуството не се занимава с проблема за директното пренасяне на образи от видимия свят в полето на художествената интерпретация, то търси символични художествени формули, които да отразяват сложните взаимовръзки на нашата среда. Нашето съзнание е склонно да обобщава информацията, да създава модули, в които е концентриран жизнен материал и в същото време да изгражда чрез тях стъпки към по-нататъшно познание. Така малкият градивен елемент е както значим сам по себе си, така и в същото време част от сложна схема от взаимозависимости. Тя е в основата на стремежа на човека да организира природата по нов оригинален начин. Така дърветата, металите, глината и камъкът са подредени не в архитектурна конструкция, а за да демонстрират способността си да проектират нова условност - триизмерният език на детайлите, в който всяка частица е толкова важна, колкото всички букви в езика в които комуникираме.Работейки предимно в областта на публичното изкуство, скулптурата и керамиката, Иван борави с различни материали, с непогрешимо чувство за баланс, пространство и прецизна естетика. Има редица постижения и поръчки за екстериорни и интериорни произведения и дизайн. Негови произведения са показвани в национални и международни журирани изложби, и самостоятелни изложби.