Общи условияза използване на платформата madein.bg на ПРИМ НЕТ ООД

Благодарим Ви, че използвате нашата платформа madein.bg!

КОИ СМЕ НИЕ

Madein.bg е място за онлайн промоция и продажба на произведения на изкуството и занаятите от български автори.

Когато говорим за „madein.bg, Ние, Нашите, Нашите“, трябва да имате предвид компанията или платформата по-долу, отделно и / или заедно:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща платформата madein.bg, със седалище и адрес на управление София 1421, ул. Акация 15, ЕИК: 203532398

Madein.bg – платформата, чрез която се осигурява внедряването на системата madein.bg, достъпна на www.madein.bg

Когато говорим за услугите по предоставяне на платформата madein.bg, ще разбираме софтуера, абонамента и поддръжката, предоставени от PRIM NET Ltd. и ще използваме „madein.bg“.

Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате с разпоредбите на настоящите Общи условия на PRIM NET Ltd. Моля, прочетете ги внимателно и периодично проверявайте за актуализации. Ако използвате Услугата от името на компания, тя приема тези условия. Това освобождава нас и нашите партньори, служители, дистрибутори, агенти и служители от всякакви жалби, съдебни дела или искове, произтичащи от или във връзка с използването на услугата или нарушаване на тези условия, включително всички задължения или разходи, произтичащи от искове, загуби, щети, съдебни дела, съдебни решения, съдебни разноски или адвокатско възнаграждение.

Някои продукти или специфики на услугата може да изискват приемане на допълнителни условия. В такива случаи тези условия ще ви бъдат предоставени. В случай на конфликт между тези условия и допълнителните условия се прилагат допълнителните условия.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

За целите на настоящите Общи условия използваме следните термини и изрази:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща услугите на madein.bg.

Услуги на Madein.bg – електронната система, приложенията, платформата, чрез която се осигурява внедряването на платформата madein.bg, достъпна на www.madein.bg.

Панел контролен панел – електронна система, до която всеки автор получава достъп след регистрация. Панелът на контролния партньор се използва за попълване, качване на снимки, актуализиране на информацията (след упълномощаване от madein.bg).

Непреодолима сила – непреодолима сила ще означава всяко събитие или условие, което е извън разумния контрол на договарящата страна, в зависимост от случая, което събитие е неизбежно, въпреки разумната грижа на съответната страна и пречи на някоя от страните да се съобрази напълно. или частично задълженията му, включително, но не само, следното: пожари, наводнения, свлачища, приливни вълни, циклони, ядрени или въздушни вълни или други природни или физически бедствия; войни, земетресения, експлозии, епидемии, военни, враждебни, терористични или други подобни действия; революции, бунтове, въстания, публични демонстрации, бунтове, саботаж или вандализъм, ограничения на COVID-19.

Гост – посетител на платформата madein.bg.

Интелектуална собственост – колективно определение, включващо всякакъв вид авторски права, патент, права върху бази данни, дизайн, търговска марка, търговско наименование, търговска марка, лога, ноу-хау, нерегистриран дизайн, интернет домейн и / или други права на интелектуална / индустриална собственост.

АВТОРСКО ПРАВО

Търговската марка, търговското наименование, базите данни, софтуерът, дизайнът, логата, ноу-хау, интернет домейнът са изключителна собственост на madein.bg.

Всяко друго съдържание, публикувано на нашия уебсайт или в рамките на софтуера, също може да бъде запазено и да принадлежи на нас, нашите партньори или трети страни. Използвайки нашите услуги, вие не придобивате права на собственост или права на интелектуална собственост, нито получавате правото да ги използвате за цели, различни от използването на платформата. Авторското право остава нашата изключителна собственост, без ограничение.

Всички авторски права върху произведенията на изкуството, достъпни изключително чрез madein.bg, принадлежат на авторите. Разпечатките са с ограничен тираж, обозначен с номер. Номерът на печатното издание се отнася до ограничено издание за това измерение. Допълнителните права за възпроизвеждане се запазват от художника.

Madein.bg спазва закона за авторското право и очаква потребителите му да направят същото. Политиката на madein.bg е да прекрати при подходящи обстоятелства използването на madein.bg и Услугите от Потребители или други притежатели на акаунти, които (многократно) нарушават или се смята, че (многократно) нарушават правата на притежателите на авторски права.

СОБСТВЕНОСТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

PRIM NET Ltd. /madein.bg/ самостоятелно (и неговите лицензодатели, където е приложимо) притежава всички права, право на собственост и лихви, включително всички свързани права върху интелектуалната собственост, върху и към уебсайта madein.bg и Услугите и всякакви предложения, идеи , искания за подобрения, обратна връзка, препоръки или друга информация, предоставена от вас или която и да е друга страна, свързана с уебсайта madein.bg или Услугите.

Настоящите Потребителски условия не представляват продажба и не ви предават никакви права на собственост върху или свързани с madein.bg или Услугите, нито каквито и да е права на интелектуална собственост, собственост на PRIM NET Ltd./madein.bg. Името, логото и имената на продуктите, свързани с madein.bg и Услугите, са търговски марки на PRIM NET Ltd., свързаните с него компании или трети страни и не се предоставя право или лиценз за тяхното използване.

УСЛУГИ

Чрез този уебсайт ние madein.bg предоставяме онлайн платформа, чрез която българските автори могат да рекламират и чрез която посетителите на сайта могат да разглеждат и купуват произведения на изкуството.

При предоставянето на нашите услуги, показаната информация се основава на съответната информация, която не е намерена на официалните и публично достъпни уебсайтове или е изрично предоставена от авторите.

Нашите услуги са достъпни за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина нямате право да препродавате, да свързвате към предната страница или която и да е подстраница на сайта, да копирате, наблюдавате (например, като използвате шпионски софтуер или програми за проследяване, така наречените програми за паяк и изстъргване), да публикувате, изтегляте възпроизвеждайте всякаква информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уебсайт за всякакви търговски или конкурентни действия или цели.

ПОКУПКА

Madein.bg предлага на всеки потребител възможността да закупи произведения на изкуството само с няколко лесни стъпки. Изберете измежду различните категории, посочете желаното количество и цена, предлагани от доставчика на услуги, и платете онлайн.

В цената не е включена доставка, тя се заплаща допълнително.

За да използва услугата, потребителят трябва да предостави информацията и личните данни, изисквани от платежната система, чрез madein.bg. Личните данни ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото европейско и българско законодателство. За допълнително удобство информацията за покупката също ще бъде изпратена на имейл адреса, предоставен от потребителя след обработка на плащането.

Някои от предлаганите услуги в платформата madein.bg може да са предмет на регулиране от компетентните държавни или местни власти.

PRIM NET Ltd./madein.bg не носи отговорност за неверни данни, предоставени от потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ

Услугата не е достъпна за използване от лица под 18-годишна възраст. Не можете да упълномощавате трети страни да използват вашия акаунт и не можете да разрешавате на лица под 18-годишна възраст да получават транспортни или логистични услуги от трети страни доставчици, освен ако не са придружени от вас. Не можете да прехвърляте или прехвърляте акаунта си по друг начин на друго лице или юридическо лице. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, когато използвате Услугите, и можете да използвате Услугите само за законни цели (напр. Без транспорт на незаконни или опасни материали). Няма да ползвате Услугите да причинявате неприятности, досади, неудобства или имуществени щети, независимо дали на трети страни доставчик или друга страна. В определени случаи може да бъдете помолени да предоставите доказателство за самоличност за достъп или използване на Услугите и вие се съгласявате, че може да ви бъде отказан достъп или използване на Услугите, ако откажете да предоставите доказателство за самоличност.

ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Услугите на madein.bg се предоставят такива, каквито са и каквито са налични.

Използването на Услугите, предоставени от madein.bg, изисква интернет връзка. Вие носите отговорност за получаването на достъп до мрежата за данни, необходим за използване на Услугите. Тарифите и таксите за съобщения на вашата мобилна мрежа и такси може да се прилагат, ако осъществявате достъп или използвате Услугите от безжично устройство. Вие носите отговорност за придобиването и актуализирането на съвместим хардуер или устройства, необходими за достъп и използване на Услугите и Приложенията и всякакви актуализации към тях. Madein.bg не гарантира, че Услугите или която и да е част от тях ще функционират на някакъв конкретен хардуер или устройства. Освен това Услугите могат да бъдат обект на неизправности и закъснения, присъщи на използването на Интернет и електронните комуникации.

ПЛАЩАНЕ

Използването на платформата madein.bg и Услугите е безплатно. Ако madein.bg реши да въведе такава такса, madein.bg ще ви информира за това и ще ви позволи да продължите или да прекратите Договора, по ваш избор.

Тарифите, които се прилагат за произведенията на изкуството, могат да бъдат намерени на уебсайта madein.bg. Те могат да бъдат модифицирани или актуализирани от madein.bg от време на време. Ваша собствена отговорност е да бъдете информирани за текущите тарифи.

Ще извършите плащане до madein.bg, действащ като агент на Авторите на произведенията на изкуството. Съгласявате се, че ще плащате за всички услуги, които закупите от madein.bg, и че madein.bg може да таксува сметката ви на платежната карта (както е предоставена от вас при регистрация) за закупените артикули и услуги (включително всички данъци и просрочени такси, според случая), които могат да бъдат натрупани от или във връзка с вашия акаунт. Вие носите отговорност за своевременното плащане на всички такси и за предоставянето на madein.bg на валидна сметка на платежна карта за плащане на всички такси по всяко време.

Madein.bg използва процесор за плащания на трети страни („Payment Processor“), за да свърже сметката на вашата платежна карта с платформата madein.bg. Обработката на плащания или кредити, както е приложимо, във връзка с използването на платформата и Услугите madein.bg ще бъде предмет на условията и правилата за поверителност на Платежния процесор и издателя на вашата платежна карта в допълнение към тези Условия за ползване. Ако сумата, платена с карта, бъде възстановена, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платена. Madein.bg не носи отговорност за грешки от страна на обработващия плащания („Payment Processor“). Във връзка с вашето използване на Услугите, madein.bg ще получи определени подробности за транзакциите, които madein.bg ще използва единствено в съответствие със своите Известия за поверителност и бисквитки.

Разбирате, че използването на Услугите може да доведе до такси, приложени към Вас за услугите или стоките, които получавате от Доставчик на трета страна („Такси“). След като поискате предоставянето на услуги или стоки, madein.bg ще улесни плащането на приложимите такси от името на доставчика на трета страна. Таксите ще включват приложимите данъци, когато това се изисква от закона. Таксите, платени от вас, са окончателни и не подлежат на възстановяване, освен ако не е определено друго от madein.bg.

Всички такси се дължат незабавно и плащането ще бъде улеснено от madein.bg с помощта на предпочитания начин на плащане, посочен във вашия акаунт, след което и според вашите предпочитания, посочени във вашия акаунт, madein.bg ще ви изпрати касова бележка / фактура при поискване, като използвате предпочитания от вас метод. Ако вашият основен метод за плащане на акаунт е определен като изтекъл, невалиден или по друг начин не може да бъде таксуван, вие се съгласявате, че madein.bg може като ограничен агент за събиране на плащания на трети страни доставчик да използва вторичен метод на плащане във вашия акаунт, ако на разположение.

Що се отнася до вас и madein.bg, madein.bg си запазва правото да установява, премахва и / или преразглежда такси за която и да е или всички Услуги по всяко време по свое усмотрение. Madein.bg ще предприеме разумни усилия, за да ви информира за такси, които могат да се прилагат по време на заявката ви за Услуги, при условие че вие ​​ще бъдете отговорни за всички такси, направени по вашия акаунт, независимо от това дали сте запознати с такива такси или техните суми. Madein.bg може от време на време да предоставя на определени потребители промоционални оферти и отстъпки, които могат да доведат до различни суми, начислени за същите или подобни услуги или стоки, получени чрез използването на Услугите, и вие се съгласявате, че такива промоционални оферти и отстъпки, освен ако предоставени и на вас, няма да имат отношение към използването на услугите или таксите, приложени към вас. Можете да изберете да отмените заявката си за услуги или стоки от доставчик на трета страна по всяко време преди пристигането на такава заявка до доставчика на трета страна, като в този случай може да бъдете таксувани с такса за анулиране.

Имате право да анулирате плащането в рамките на 14 дни от подписването, без да носите отговорност за обезщетение или обезщетение. В случай че изберете анулиране, трябва да информирате madein.bg и доставчика на услуги преди изтичането на 14-дневното предизвестие с изрична писмена декларация, изпратена до [email protected]. Madein.bg ще информира доставчика на услугата за вашата декларация за анулиране на плащането. В случай че упражните правото си на анулиране madein.bg се задължава да възстанови изплатените суми не по-късно от 14 календарни дни след акта ви за анулиране на договора. Банката и madein.bg не събират допълнителни данъци и разходи в случай на възстановяване на сума поради анулиране. Допълнителните данъци и разходи са свързани с условията на договора между вас и органа, издал вашата карта. Приемайки настоящите общи условия, вие декларирате, че сте наясно с липсата на правото на отказ от услуги, които са били доставени или които са били в процес на предоставяне с вашето предишно съгласие и потвърждение, че сте информирани за загубата на правото си на отказ след като договорът е изцяло изпълнен от доставчика на услуги и както е предвидено в закона за защита на клиентите.

Madein.bg използва услугите на платформата за разплащане на картата Stripe, Inc. („Payment Processor“), и Юробанк България АД за обработка на плащания. Stripe, Inc. е технологична компания, която предоставя софтуер за приемане на плащания онлайн. Юробанк България АД е банка, регистрирана в България и подчинена на българското и европейското право. Madein.bg не съхранява никакви данни за вашите банкови карти или сметки и няма достъп до такива данни. Попълвайки тези данни, вие ги предоставяте директно на Stripe, Inc. и Юробанк България АД. Можете да намерите Общите условия и Политиката за поверителност на уебсайтовете на Stripe и Eurobank (https://stripe.com/en-bg/; https://www.postbank.bg).

Приемайки тези Потребителски условия и използвайки madein.bg или Услугите, вие се съгласявате, че ще защитавате, обезщетявате и няма да търсите отговорност от madein.bg, неговите филиали, лицензодателите и всеки от техните служители, директори, други потребители, служители, адвокати и агенти, за всякакви щети, загуби, пасиви и разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), произтичащи от или във връзка с:

 • Ваши нарушения на което и да е от условията в тези Общи условия или който и да е приложим закон или наредба, независимо дали тук е посочено или не;
 • Нарушаването на каквито и да е права на трета страна, включително доставчици на транспорт, уредени чрез madein.bg, или използването или злоупотребата ви с madein.bg или Услугите.

ВАЖНО: madein.bg не носи отговорност за разлики в конвертирането на валути, които могат да доведат до сторнирано плащане.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Madein.bg се ангажира да осигури 100% удовлетворение на нашите колекционери на изкуство! Ето защо, след като получите оригинално произведение на изкуството, ще ви дадем седем (7) дни, за да решите дали искате да запазите това произведение или да го върнете за възстановяване.

В светлината на нашата 7-дневна политика за връщане препоръчваме да позволите пратката да пристигне, за да можете да видите работата лично, преди да вземете окончателното си решение дали да я запазите или не. Ако обаче сте абсолютно сигурни, че все пак не искате произведението на изкуството, моля, незабавно се свържете с [email protected] и предоставете подробности за вашата поръчка.

Можете да върнете всяко произведение на изкуството, при условие че е върнато в оригиналното му състояние и опаковка.

Също така изискваме всички върнати произведения на изкуството да бъдат изпратени от купувача в рамките на три (3) дни след потвърждаване при нас, че произведението ще бъде върнато.

Ако не ни уведомите за намерението си да върнете произведението в рамките на 7 дни от получаването му или не изпратите произведението в рамките на 3 дни след уведомяването ни, НЯМА да имате право на възстановяване.

КАК ДА ВЪРНЕТЕ НЕПОВРЕДЕНА РАБОТА

 • В рамките на седем (7) дни от датата на вашата доставка на стоки, моля, обадете се на +359 88 242 4284 в часовете от 10:00 до 18:00 ч. EEST, от понеделник до петък или изпратете имейл на [email protected], за да ни дадете информация за вашата поръчка и причината да искате да върнете произведението.
 • Препакетирайте произведението на изкуството, като използвате оригиналните опаковъчни материали, използвани от madein.bg. Ако вече сте изхвърлили оригиналната опаковка, ще носите отговорност за закупуването на опаковъчни материали, за да изпратите произведението обратно безопасно.
 • Изпратете произведението на изкуството, като не забравяте да включите:
  • Номер на вашата поръчка и информация за контакт
  • Оригиналният формуляр за връщане, който ще намерите в опаковката
 • Адресирайте пакета до: ПРИМ НЕТ ООД, ул. Акация 5-13 Б, 1421 София, България; Attn: Madein.bg Връщане
 • След като произведението безопасно достигне madein.bg, ние ще обработим връщането ви и дължимата сума ще бъде възстановена на първоначалния източник на плащане в същата валута и използвайки същия обменен курс като оригиналната ви поръчка (минус разходите за доставка и международните такси, ако има такива) в рамките на 7-10 работни дни след връщането на вашата стока.

КАК ДА ВЪРНЕТЕ ПОВРЕДЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

 • Моля, отворете пакета и проверете целостта на артикула ПРЕДИ да подпишете документа за доставка!
 • Запазете оригиналната опаковка!
 • Направете снимки на повредените произведения на изкуството и опаковки. Моля, изпратете тези снимки на [email protected].
 • Моля, обадете се на +359 88 242 4284 в часовете от 10:00 до 18:00 ч. EEST от понеделник до петък или на имейл [email protected], за да ни дадете информация за вашата поръчка.
 • Представител наbg ще се свърже с вас, за да обсъди следващите стъпки.

ОТМЕНЯНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ПРИНТИРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ако сте поръчали отпечатана версия, моля, обърнете внимание, че вашето произведение на изкуството се създава веднага след успешна обработка на плащането. Ако решите да анулирате отворена поръчка за печат, може да не успеем да спрем транзакцията преди производството.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО ПРИСТИГНЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ С ДЕФЕКТ В ПЕЧАТА

 • Моля, отворете пакета и проверете целостта на артикула ПРЕДИ да подпишете документа за доставка!
 • Направете снимки на повредените произведения на изкуството и на опаковката. Моля, изпратете тези снимки на [email protected].
 • Моля, обадете се на +359 88 242 4284 в часовете от 10:00 до 18:00 ч. EEST от понеделник до петък или на имейл [email protected], за да ни дадете информация за вашата поръчка.
 • След преглед на снимките, madein.bg ще изпрати резервен печат за вашата дефектна покупка.

ВАЖНО:

Нашата гаранция за връщане на парите НЕ е приложима в следните случаи:

 • ако сте подписали документа за доставка без забележки;
 • ако сте поръчали печат с нестандартен размер и е доставен без повреди;
 • При международни връщания може да се наложат допълнителни такси за доставка.
 • Изпратете вашия пакет за връщане, като използвате проследим метод за доставка и изпратете подробности за пратката (включително номер за проследяване) на [email protected]

PRIM NET Ltd./madein.bg не носи отговорност за невъзстановени връщания. Madein.bg ще обработи връщането ви и дължимата сума ще бъде възстановена на първоначалния източник на плащане в същата валута и използвайки същия обменен курс като оригиналната ви поръчка (минус разходите за доставка и международните митнически такси, ако има такива) в рамките на 7-10 работни дни от връщането на вашата стока.

ЦВЕТОВО СЪВПАДЕНИЕ

Вие признавате и разбирате, че (а) цветовете, както се виждат на монитора на компютъра, може да не изглеждат същите като цветовете, които се появяват на нашия произведен продукт, и (б) не се дава гаранция, че всяко изображение, видяно онлайн, непременно ще съответства точно на цветовете в крайния продукт.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Приемайки тези Потребителски условия и използвайки madein.bg или Услугите, вие се съгласявате, че ще защитавате, обезщетявате и няма да търсите отговорност от madein.bg, неговите филиали, лицензодателите и всеки от техните служители, директори, други потребители, служители, адвокати и агенти, за всякакви щети, загуби, пасиви и разходи (включително адвокатски хонорари и разходи), произтичащи от или във връзка с:

 • Ваши нарушения на което и да е от условията в тези Общи условия или който и да е приложим закон или наредба, независимо дали тук е посочено или не;
 • Нарушаването на каквито и да е права на трета страна, включително доставчици на транспорт, уредени чрез madein.bg, или използването или злоупотребата ви с madein.bg или Услугите.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Тези условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват от законодателството на Република България.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време от PRIM NET LTD.

ИСКОВЕ ЗА АВТОРСКО ПРАВО

Искове за нарушаване на авторски права трябва да се изпращат на madein.bg.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Вие се съгласявате, че всеки спор, иск или противоречие, произтичащи от или свързани с настоящите Условия или тяхното нарушение, прекратяване, изпълнение, тълкуване или валидност или използването на Услугите (общо „Спорове“), ще бъдат уредени от българските съдилища, в съответствие с приложимото законодателство на Република България, включително по отношение на юрисдикцията на конкретния съд по определен спор.

КОНТАКТИ

Потребителите / Клиентите могат да се свържат с madein.bg за всякакви въпроси или обратна връзка относно Услугите на следния адрес:

София 1421, ул. Акация 15, 1421 София, България
Имейл: [email protected]
Телефон: +359 88 242 4284