Никола Енев

Никола Енев е роден през 1960 г. в София, България. През 1985 г. завършва Национална художествена академия, а от 1987 до 1990 г. е аспирант в Национална художествена академия в катедра „История и теория на изкуството“. Член на Съюза на българските художници.От 1991 до 1995 г. живее и работи в Ню Йорк и Валенсия.През 1995 г. създава собствено ателие за художествено стъкло в София, България. Никола Енев участва със свои композиции в реализацията на многобройни частни и публични архитектурни обекти в България и чужбина, като работи предимно в областта на художественото лято стъкло и витража, класическата мозайка и металопластиката.От 2006 г. до момента изработва ежегодните награди на Българския форум на бизнес лидерите.Участва със свои стъклени и метални пластики, пана и композиции, както и със съвместни проекти с Катя Петкова, в редица общи изложби в Съюза на българските художници, галерия „Шипка 6“, както и в галериите „София прес“, „Артамонцев“, „Сердика“, Eudokia Art Glass и много други. Има реализирани самостоятелни изложби във Валенсия и Малта.