Златин Орлов

Моята цел е да донеса естетическа радост на зрителя чрез хармонични форми в моите абстрактни сюрреалистични модерни произведения.Скулптурата е творческа дейност, включваща проектиране, моделиране и конструиране на 3D обекти. Процесът на моделиране се състои от добавяне и премахване на форма за изграждане на скулптурна работа.Скулптурата, която ме вълнува като автор, е базирана основно на „отстраняване“. Това е действие, което помага на материала да се развива благодарение на дисбаланса между премахване и добавяне. Това е и ключов момент в изграждането на структурната цялост на моите творби. Добавянето идва под формата на по-фина материя или друг цвят. Цветът не променя структурата на творбите, а дава общо взето ново възприятие на зрителя. Визуално индуцираните трептения на цветовете придават нова илюзорна триизмерност на скулптурата.Златин Орлов учи изкуство в Националната художествена академия в София. След колежа той работи в студиото си и прави 2 до 4 самостоятелни изложби годишно до днес. Част от скулптурите му са продадени в частни колекции и Националната художествена галерия в София.